Mellem blinkende blå søer og grønne skove
Vejlsøhus • Hotel & Konferencecenter • Vejlsøvej 55 • 8600 Silkeborg • Tlf. +45 8921 2121 • E-mail: info@vejlsoehus.dk