Padder i AQUA - frøer, skrubtudser og salamander

AQUA Akvarium & Dyrepark har Danmarks største udstilling om og med danske padder og krybdyr. Fra forår til efterår kan du her opleve så godt som alle danske frøer, skrubtudser og vandsalamandrer. De danske padder har alle været i tilbagegang i Danmark i de senere år. Årsagen til tilbagegangen er bl.a. dræning af vandhuller, som er levested for mange padder og derfor er de nu også fredet.
 

 
   

  

Tak til Nordea-Fonden

Paddeudstillingen er sponsoreret af Nordea-Fonden.

Bevarelse af de danske padder

Havedammen i AQUA Akvarium & Dyrepark er et led i et projekt om ”Bevarelse af de danske padder” Der findes i dag 14 forskellige arter af padder i Danmark. De er alle truet og fredet. Den største trussel mod padderne er mangel på levesteder, derudover trues de bl.a. af pesticider, klimaforandringer samt den frygtede Chytridsvamp, der er en svampeinfektion, som har spredt sig fra Afrika og ud i det meste af verden.
 
Padderne er oftest de første der lader sig påvirke af en ubalance i naturen, det giver derfor god mening at målrette en indsats til gavn for netop denne dyregruppe, for når padderne har det godt, er det fordi naturen har det godt.


Etabler din egen havedam

Ved at etablere en havedam er du med til at skabe flere levesteder for vores padder. Men det er ikke kun padderne, der nyder godt af disse ”vandhuller”. Flere fugle, krybdyr, vandinsekter og pattedyr vil også blive tiltrukket af de nye vandhuller – med andre ord – vand giver liv!
 
Når du har etableret din dam, vil der ikke gå lang tid, før padderne finder den. Hvis de er tilfredse med dammen vil de yngle i den og holde til i nærheden af den. Padderne er alle harmløse og uskadelige dyr, som du kan drage stor nytte af i din have. F.eks. skrubtudsen, der er en fremragende bekæmper af dræbersnegle og andre skadedyr, da den primært lever af snegle, orme og larver. Hvis bare én ud af 20 danske haveejere lavede en havedam, ville det svare til at få genoprettet lige så mange vandhuller, som der er forsvundet i Danmark indenfor de seneste 200 år.

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev