Butsnudet frø

butsnuet frø
Butsnudet frø er en brun frø med mørke tegninger og en mørk maske bag øjnene. Den ligner meget spidssnudet frø og springfrø. Den bliver op til 9 cm lang. Den findes over det meste af Danmark undtagen i den sydøstlige del. Den ynder et afvekslende landskab og yngler i mange slags vandhuller. Efter yngletiden vandrer den på land.

Bestanden er gået meget tilbage gennem de sidste 100 år.

Såfremt der er fisk i vandhullerne, yngler butsnudet frø kun, hvis der er en rigelig sumpvegetation, som haletudserne kan bruge som skjul. Uden for yngletiden opholder frøerne sig i bl.a. moser, enge, dyrkede marker og langs åer.

Den butsnudede frø æder stort set alt, der bevæger sig, og som den er i stand til at sluge. Det er bl.a. regnorme, snegle, sommerfuglelarver, mejere og stankelben. Den kan også æde mindre frøer af sin egen art.

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev