Lille vandsalamander

bjergsalamander
 
Lille vandsalamander er en lille padde med lang krop, lang hale og en orange stribe på maven. Den bliver op til 9 cm lang.
 
Den er almindelig i hele landet. Om foråret lever den i vandhuller, resten af året på land, ofte tæt på vandhullerne.
 
Den voksne salamander æder smådyr af enhver slags. Det er insektlarver, insekter, snegle, orme, igler og haletudser. Salamanderlarverne lever af dafnier, vandlopper og myggelarver. De bruger synsansen, selv om de jager i mørke.
 
Bestanden er gået meget tilbage. Dens vandhuller er blevet tørret ud, er groet til, eller der er blevet sat fisk og ænder ud i vandhullerne, som æder den.
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev