Skrubtudse

bjergsalamander
 
Skrubtudsen er vores mest almindelige, kravlende, brune tudse med vortet hud og korte bagben. Den bliver op til 12 cm lang. Den findes næsten overalt i Danmark. Den er ikke gået så meget tilbage som andre padder. Den yngler i søer og større vandhuller med fisk i. På land kan den godt vandre flere kilometer væk fra vandhullet.
 
Afhængig af skrubtudsernes størrelse tager de myrer, bladlus, snyltehvepse, tæger, edderkopper, løbebiller, snegle, bænkebidere og tusindben.
 
De kan være nyttige på dyrkede marker til at bekæmpe skadedyr, bl.a. æder de mange snudebiller.
I jordbærbedet tager de myrer eller snegle. De æder ikke jordbærrene!
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev