Spidssnudet frø

bjergsalamander
 
Spidssnudet frø er en ret lille brun frø med mørke tegninger og en mørk maske bag øjnene. Den ligner meget butsnudet frø og springfrø. Den bliver op til 5 cm lang.
 
Den findes overalt i Danmark undtagen på Bornholm og nogle mindre øer. Den yngler i mange forskellige slags vandhuller. Udenfor yngletiden lever den tættere på vandhullerne og på mere fugtige steder end butsnudet frø.
 
Spidssnudet frøs føde ligner butsnudet frøs, men den tager lidt flere små og livlige dyr såsom edderkopper, biller, fluer, myg og sommerfugle.
 
Bestanden af spidssnudet frø er gået meget tilbage og er nogle steder blevet en sjælden art.
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev