Invasive arter

 


Solaborre

Vandremusling


AQUA Akvarium & Dyrepark indviede i maj 2011 en udstilling, der omhandler et udsnit af de invasive arter i Danmark.

Invasive arter er globalt set den næststørste trussel mod verdens dyre - og planteliv, kun overgået af manglende levesteder. Mange af arterne er udsatte kæle - og hobbydyr samt pelsdyr.
 

AQUA Akvarium & Dyrepark ønsker med sin udstilling at gøre befolkningen opmærksom på de konsekvenser det kan have for naturen, når man udsætter ikke hjemmehørende arter. Et velkendt eksempel er sumpskildpadder, som købes i dyrehandlen som små unger på størrelse med en femkrone. Skildpadderne vokser sig derefter hurtigt store, bliver aggressive og sviner meget. Ejerne mister derfor ofte interessen for skildpadderne, men opdager snart, at de er svære at komme af med igen. Derfor vælger nogle at udsætte dem i naturen, frem for at få dem aflivet. Når skildpadden er sat ud i et vandhul vil den begynde at æde de padder, fisk og vandinsekter, der findes i vandet. Den kan også finde på at angribe de fuglereder der måtte være i sivene, hvilket kan påvirke bestanden af f.eks. lappedykkere og blishøns.

 
AQUA Akvarium & Dyrepark sætter med sin udstilling fokus på de arter, der især spredes fra private, men udstillingen rummer også produktionsdyr, der har fundet vej til naturen. Arterne i udstillingen omfatter vandremusling, sibirisk jordegern, båndgrundling, lille hundefisk, sølvkarpe, solaborre, signalkrebs, europæisk malle, brun dværgmalle, dræbersnegl, sumpskildpadder, mink, sumpbæver, og vaskebjørn.
 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev