Bæver

Castor fiber


Kendetegn

Bæveren kan især kendes på sin brede, flade hale og store fortænder med orange emalje. Bæveren er tilpasset et liv i vandet, har svømmehud mellem tæerne på bagfødderne og gennemsigtige membraner på øjnene, som glider ned, når bæveren dykker, og forhindrer snavs i at genere øjnene.
 

Forvekslingsmuligheder

Bæveren kan forveksles med sumpbæveren, som dog er mindre og har en rund hale.
 

Udbredelse

Bæveren er Europas største gnaver. Bæveren uddøde i Danmark for mere end 1.000 år siden, men i 1999 blev arten genindført. I første omgang blev 18 dyr indfanget ved Elben i Tyskland og udsat i Flynder Å-systemet ved Klosterheden og i 2009 og 2010 blev 14 dyr udsat i Nordsjælland, blandt andet ved Dronningholm Mose og Arresø.

Bæveren klarer sig godt i Danmark, bestanden vokser fra år til år, og bæverne fra både Klosterheden og Arresø har formået at sprede sig via vandløb og åer til andre områder. Man regner med at der i dag er ca. 200 bævere i Jylland og ca. 50 i Nordsjælland.
 

Levested og levevis

Bæverne er nataktive, og deres mest aktive periode varer fra omkring solnedgang til tidlig morgen. I meget uforstyrrede områder kan bævere dog også være dagaktive. 

Bæverne lever altid i tilknytning til ferskvand og er gode svømmere. Bæverboet er som regel en hytte, som bygges af grene, kviste og mudder på bredden af et vandløb eller en sø. Et bæverbo kan også være en hule, der er gravet ind i en søbred.

For at forhindre rovdyr i at komme ind i boet, sørger bævere altid for, at indgangen til boet er dækket af vand. Hvis vandstanden i søen er for lav, bygger bæverne dæmninger, så de kan regulere vandstanden. Da bævere ikke bevæger sig særligt hurtigt på land, er den hævede vandstand også med til at sikre, at bæveren hurtigt kan flygte ved at svømme væk fra boet.

Bæveren lever udelukkende af planter og langt størstedelen af føden findes inden for kort afstand fra vandkanten (ofte omkring 30 meter). Mens bark fra løvtræer oftest er eneste fødekilde i det sene efterår og om vinteren, består føden om foråret og sommeren af skud, knopper, blade og småkviste af løvtræer samt vandplanter og urter. Træer som bævreasp, birk og pil foretrækkes, men på verdensplan er mere end 80 træarter og 150 arter af urteagtige planter registreret som bæverføde. Hen på sommeren fælder bæveren træer og deponerer grene på bunden af vandet. Her kan den hente føde om vinteren.

Den hævede vandstand ved bæverboet gør det også nemmere for bæveren at svømme og transportere byggematerialer af træ til boet eller dæmningen. 

Bævere lever i små familiegrupper. En han og en hun danner par og forsvarer deres territorium. Gruppen består desuden af parrets et år gamle unger samt et nyt kuld unger. Når en bæver er cirka to år gammel, er den kønsmoden. Et bæverpar føder et kuld med 1-4 unger hvert år i maj eller juni måned. Hunnen er drægtig i cirka 110 dage og parringen finder typisk sted i januar eller februar måned. 

Bæverne er meget territoriale, og de markerer deres territorium ved at lave duftmarkeringer på små bunker af græs, mos eller mudder.
 

Bæveren som naturgenopretter

Målet med at genudsætte bævere i Danmark er, at bæverne kan hjælpe med at genskabe noget af den natur, som igennem flere hundrede år er forsvundet fra Danmark, nemlig de mange skovsumpe, småsøer, det døde ved i skovene og lysningerne i tæt krat. Det giver bedre levevilkår for mange af vores truede plante- og dyrearter. 

Og bævernes indsats som naturgenoprettere bærer frugt. Da bæverne blev sat ud, levede der for eksempel kun en enkelt flagermuseart i Klosterheden. I dag kan man finde fire forskellige arter.


Kilder:
Miljø- og Fødevareministeriets artsleksikon
"Pattedyr i Norden" af Jan Kjærgaard Jensen og Ole Frank Jørgensen

Vidste du at...

Bæverens klask med halen i vandet er en måde at advare andre bævere om, at der er fare på færde.​

Se den i AQUA

Bæveren i AQUA ligger ofte i bæverhuset eller i hulen i dæmningen.​

Øvrige pattedyr

Læs mere om de øvrige pattedyr i AQUA Akvarium & Dyrepark.

Facebook

Må vi se dine billeder fra dit besøg?

Besøg AQUA

Køb dagsbillet eller årskort.

Fodringer

Vær med når dyrene i AQUA bliver fodret.

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev