Arboretet

Imellem AQUA Akvarium & Dyrepark og Silkeborg-søerne (Vejlsø, Brassø og Remstrup Å) ligger et 14 ha stort skovområde, som er stillet til centrets disposition af Silkeborg Statsskovdistrikt til et vådbunds-arboret, Arboretum paludosum. Arboretet blev oprettet i 1991 i samarbejde mellem Ferskvandscentret, Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen Søhøjlandet. Her kan man se en omfattende samling af vådbundstilpassede træer og buske fra alle jordens tempererede egne.

Aboretet er delt op som jorden med Amerika i vest, Europa i midten og Kaukasus, Sibirien og Østasien ud mod Remstrup Å i øst. I området kan man se mange fugle. Ved åen ses isfuglen og i skoven flagspætten, grønspætten og sortspætten.

Færdsel mellem træerne er tilladt til fods. Der må ikke brækkes grene af træerne.
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev