Fisk og fiskeri

Vi fortæller om fisk der lever i ferskvand og om deres tilpasning til livet i vand.

Vi tager med net og fiskestænger på fisketur til en eller flere søer nær AQUA. Vi undersøger de fisk vi fanger. Hvilke arter lever i de forskellige søer? Hvordan har fiskene tilpasset sig livet i de forskellige sø typer?

Varighed: 2 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

 

Natur/teknologi (efter 2.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Undersøgelser i  naturfag

 Eleven kan udføre enkle undersøgelser  med brug af enkelt udstyr

 

 Organismer

 Eleven kan indsamle og undersøge  organismer i den nære natur

 Modellering

 Organismer

 Eleven har viden om organismers  opbygning

 Kommunikation

 Formidling

 Eleven kan fortælle om egne resultater  og erfaringer

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev