Søens smådyr
I mosen og ved søen findes der mange spændende insekter både over og under vandet. Efter en snak om smådyrenes levevis tager vi til vandet for at fange smådyr. Vi ser på deres forskellighed, deres adfærd og deres tilpasning som rovdyr eller byttedyr. Vi ser på det barske liv, der udspiller sig mellem søens smådyr. 
 


Varighed: ca. 2 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

 

Natur/teknologi (efter 2.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Undersøgelser i  naturfag

 Eleven kan udføre enkle undersøgelser  med brug af enkelt udstyr

 

 Organismer

 Eleven kan indsamle og undersøge  organismer i den nære natur

 Modellering

 Organismer

 Eleven har viden om organismers  opbygning

 

 

 Eleven kan med enkle modeller fortælle  om organismers opbygning 

 Kommunikation

 Formidling

 Eleven kan fortælle om egne resultater  og erfaringer

 

 Ordkendskab

 Eleven har viden om enkle fagord og  begreber

 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev