Fisk og fiskeri

Vi hører om fisk der lever i ferskvand og om deres tilpasning til livet i vand. Vi tager med net og fiskestænger på fisketur til en eller flere søer nær AQUA. Vi undersøger de fisk vi fanger. Hvilke arter lever i de forskellige søer? Hvordan har fiskene tilpasset sig livet i de forskellige sø typer?

Varighed: ca. 3 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

 

Natur/teknologi (efter 4.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  Vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Naturen lokalt og  globalt

 Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser 

 

 

 Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen

 

 Mennesket

 Eleven har viden om sammenlignende  anatomi

 Modellering

 Teknologi og  ressourcer

 Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer

 Perspektivering

 Naturen lokalt og  globalt

 Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden

 Kommunikation

 Ordkendskab

 Eleven har viden om fagord og begreber

 

Natur/Teknologi (efter 6.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Natur og miljø 

 Eleven kan udføre enkle  feltundersøgelser i naturområder,  herunder med digitalt måleudstyr

 Modellering

 Natur og miljø

 Eleven har viden om enkle fødekæder og  fødenet

 

 

 Eleven har viden om organismers  opbygning og nedbrydning af stof

 Perspektivering

 

 Eleven har viden om centrale  interessemodsætninger

 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev