Søundersøgelse

Vi vil undersøge vandets egenskaber og livsbetingelser på en tur i landskabet. Vandet er i et stadigt kredsløb. Vand kan både være flydende og fast. Det vand søens fisk svømmer i vil måske om nogle måneder være tilbage i havet. Det vand vi drikker, kan have ligget i horden i flere hundrede år.

Hvorfor skal man passe på vandet i naturen? Hvad sker der med søerne, hvis man ikke passer på?

Varighed: 2-3 timer. Kan afsluttes med et besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

 

Natur/teknologi (efter 4.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Undersøgelser i  naturfag

 Eleven kan opstille forventninger, der  kan testes i undersøgelser

 

 

 Eleven har viden om enkle  undersøgelsers muligheder og  begrænsninger

 Modellering

 Teknologi og  ressourcer

 Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer

 Perspektivering

 Naturen lokalt og  globalt

 Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden

 

Natur/Teknologi (efter 6.klasse)

 Kompetenceområde 

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Naturen lokalt og  globalt

 Eleven kan indsamle og bestemme dyr,  planter, svampe og sten, herunder med  digitale databaser 

 

 

 Eleven kan undersøge dyrs og planters  tilpasninger til naturen

 Modellering

 Teknologi og  ressourcer

 Eleven har viden om lokalområdets  forsynings og afledningssystemer

 

 Natur og miljø

 Eleven har viden om enkle fødekæder og  fødenet

 

 Stof og energi

 Eleven har viden om vandets kredsløb

 Perspektivering

 Naturen lokalt og  globalt

 Eleven har viden om menneskets  påvirkning af naturområder gennem  tiden

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev