Evolution - Variation og tilpasninger 

I dette forløb tages der udgangspunkt i genstandsbaseret undervisning. Her beskriver eleverne genstande i naturvidenskabelige termer. De undersøger, måler og iagttager på genstande/præparater(fisk) og perspektiverer de konkrete observationer til større sammenhænge.

Herefter laves der iagttagelsesopgaver i Aquas akvarier hvor den viden eleverne har tilegnet sig gennem undersøgelserne sættes i spil.  

 

Klassetrin: Biologi i 7-9 kl og 5-6 kl. i natur/teknologi

 

Varighed: 1,5 times undersøgelser og 1.5 times iagttagelsesopgave i Aquas akvarier.

 

Biologi (efter 9.klasse)

Kompetenceområde

Færdigheds- og vidensområde

Færdigheds- og vidensmål

Undersøgelse

Undersøgelser i naturfag

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.

Eleven har viden om indsamling og validering af data.

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag

Evolution

 

Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold

Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation

Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder

Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske

 

 

Natur og teknologi (efter 6.kl)

Kompetenceområde

Færdigheds- og  vidensområde

Færdigheds- og vidensmål

Undersøgelser

Undersøgelser i naturfag

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Modellering

Natur og miljø

Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet


 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev