Fødekæder og fødenet

Søens fødekæde og fødenet – i naturlig balance? Vi ser på samspillet mellem dyr og planter i forskellige søtyper. Efter en kort introduktion tager vi ud til nærliggende søer for at fange vandinsekter og fisk i såvel en ren som en forurenet sø. Vi prøver at drage nogle konklusioner af vore iattagelser og fangster.

Varighed: ca. 3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

 

Biologi (efter 9.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Evolution

 Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

 

 

 Eleven kan forklare organismers  tilpasning som reaktion på  miljøforandringer

 

 

 Økosystemer

 Eleven kan undersøge og sammenligne  græsnings- og nedbryderfødekæder i  forskellige biotoper

 

 Modellering

 Økosystemer

 Eleven har viden om stoffer i biologiske  kredsløb

 

 

 

 Eleven har viden om energikrævende  livsprocesser hos organismer i  økosystemer

 

 Perspektivering

 Perspektivering i  naturfag

 Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers  betydning for biodiversitet

 

 

 

 Eleven kan forklare sammenhænge  mellem naturfag og samfundsmæssige  problemstillinger og  udviklingsmuligheder

 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev