Fra jord til bord

Vi kan tilbyde skoleklasser et drønspændende  forløb på AQUA som vi kalder ”Fra jord til bord”.  Forløbet skal bl.a.  give eleverne en øget forståelse af hvor vores råvarer kommer fra samt give en forståelse for begreberne økologi, anatomi og bæredygtighed.

Forløbet i store træk:

Eleverne får i smågrupper udleveret  et dyr (fasan, fisk hvad vi lige kan skaffe). Her starter rejsen fra jord til bord – hvordan er sådan et dyr opbygget, vi undersøger anatomien, dissekerer, piller roder og rager. Fra et helt dyr med hoved og indvolde er der umiddelbart langt til det stykke vakumpakkede kød eleverne kan finde i supermarkedet. Vi parterer selvfølgelig kødet fra og bruger skoletjenestens nye bålhytteområde til at eleverne selv tilbereder fasangryde over simple brændekomfurer, en proces hvor mange gode elementer fra  Natur/Teknologi kan trækkes ind såsom energi, brændværdier og tilstandsformer.

Dagen på AQUA tager ca. 4 timer og det vil være oplagt at bruge nogle lektioner på skolen før- og efterhandling.  

Prisen for dette arrangement er 500,- som går til materialer, plus eventuelt deltagergebyr.

 

Biologi (efter 9.klasse)

 Kompetenceområde 

 Færdigheds- og  vidensområde

Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Undersøgelser i  naturfag

 Eleven kan konkludere og generalisere på  baggrund af eget og andres praktiske og  undersøgende arbejde

 

 

 Evolution

 Eleven kan undersøge organismers  systematiske tilhørsforhold

 

 

 

 Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

 

 Krop og sundhed

 Eleven kan undersøge bevægeapparat,  organer og organsystemer ud fra  biologisk materiale

 

 Perspektivering

 Perspektivering i  naturfag

 Eleven kan forklare sammenhænge  mellem naturfag og samfundsmæssige  problemstillinger og  udviklingsmuligheder

 

 

 Krop og sundhed

 Eleven kan diskutere aktuelle løsnings-  og handlingsforslag og relaterede  interessemodsætninger i forhold til  miljø- og sundhedsproblemstillinger

 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev