Kaagtur

Vi sejler med sø-kaagen (prammen) Christine ud på søerne omkring AQUA Akvarium og Dyrepark. På turen hvor eleverne selv stager prammen ser vi på søens liv både over og under vandoverfladen. Vi ser også på Søhøjlandets storslåede landskab. Naturvejlederen vil undervejs fortælle om kaagsejlads i gamle dage og om Søhøjlandets kulturhistorie. Kaagen sejler kun fra 1/5 til 30/9.

Varighed: 3-4 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Se vores regler for sikker sejlads her

0g forslag til forældretilladelse her

 

Biologi (efter 9.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 E volution

 Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

 

 

 Eleven kan forklare organismers  tilpasning som reaktion på  miljøforandringer

 

 

 Økosystemer

 Eleven kan undersøge organismers  livsbetingelser i forskellige biotoper,  herunder med kontinuerlig digital  dataopsamling

 

 Modellering

 Økosystemer

 Eleven har viden om stoffer i biologiske  kredsløb

 

 Perspektivering

 Perspektivering i  naturfag

 Eleven kan beskrive naturfaglige  problemstillinger i den nære omverden

 

 

 

 Eleven kan forklare sammenhænge  mellem naturfag og samfundsmæssige  problemstillinger og  udviklingsmuligheder

 

 

 

Historie (efter 9.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Kronologi og  sammenhæng

 Det lokale, regionale  og  globale

 Eleven kan forklare historiske  forandringers påvirkning af samfund  lokalt, regionalt og globalt

 Historiebrug

 Konstruktion og  historiske fortællinger

 

 Eleven har viden om sammenhænge  mellem fortidsfortolkninger,  nutidsforståelser og  fremtidsforventninger

 

 

 

 Eleven har viden om historiske  fortællingers brug i et samtids- og  fremtidsrettet perspektiv

 

 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev