Vandets kredsløb

I dette forløb vil vi komme ind på begreber som: nedbør, vandskel, afstrømning, fordampning, kilder og grundvand. Er der en sammenhæng mellem nedbør, jordbundsforhold og vandmiljø? Hvor gammelt er vandet i kilden? Vi vil på en tur nær AQUA Akvarium og Dyrepark se på kildevæld og besøge Almindsø, der har vand af drikkevandskvalitet.

Se vandets kredsløb her.

Varighed: Ca. 3 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

 

Der arbejdes indenfor det fællesfaglige fokusområde i naturfagene:

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Derudover indenfor følgende mål:

 

Biologi (efter 9.klasse)

 Kompetenceområde

Færdigheds- og vidensområde

Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Evolution

 Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

 Modellering

 Økosystemer

 Eleven har viden om stoffer i biologiske  kredsløb

 

 Perspektivering

 Perspektivering i  naturfag

 Eleven kan beskrive naturfaglige  problemstillinger i den nære omverden

 

 

 

 Eleven kan forklare sammenhænge  mellem naturfag og samfundsmæssige  problemstillinger og  udviklingsmuligheder

 

 

Geografi (efter 9.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og  vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelser

 Jordkloden og dens  klima

 Eleven har viden om vejr og  vejrfænomener

 Perspektivering

 Demografi og erhverv

 Eleven kan analysere befolknings- og  erhvervsudviklings betydning for  bæredygtig udvikling

 

 Jordkloden og dens  klima

 Eleven kan ud fra lokale forhold forklare  problematikker knyttet til det geologiske  kredsløb og råstofudvinding

 

 

 Eleven kan analysere menneskets  påvirkning af vands og kulstofs kredsløb

 

 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev