Vandmiljø

Efter en generel introduktion om vandmiljø besøger vi 3 meget forskellige søer:

En ren sø, en næringsforurenet sø og en brunvandet mosesø. Vi undersøger søernes meget forskellige dyre- og planteliv, måler sigtedybde og pH. For de ældste elever er der desuden mulighed for at tage prøver af ilt, nitrat og fosfat.

Print og medbring gerne øvelsesvejledningen til besøget - du finder den her:

Vandmiljø - Udskoling (øvelsesvejledning)

Varighed: 3-4 timer inkl. besøg i AQUA Akvarium og Dyrepark.

 

Biologi (efter 9.klasse)

 Kompetenceområde

 Færdigheds- og vidensområde

 Færdigheds- og vidensmål

 Undersøgelse

 Undersøgelser i  naturfag

 Eleven kan indsamle og vurdere data fra  egne og andres undersøgelser i naturfag

 

 

 

 Eleven kan konkludere og generalisere på  baggrund af eget og andres praktiske og  undersøgende arbejde

 

 

 Evolution

 Eleven kan undersøge og forklare  organismers tilpasning til levesteder

 

 

 

 Eleven kan forklare organismers  tilpasning som reaktion på  miljøforandringer

 

 

 Økosystemer

 Eleven kan undersøge organismers  livsbetingelser i forskellige biotoper,  herunder med kontinuerlig digital  dataopsamling

 

 Modellering

 Økosystemer

 Eleven har viden om stoffer i biologiske  kredsløb

 

 Perspektivering

 Perspektivering i  naturfag

 Eleven kan beskrive naturfaglige  problemstillinger i den nære omverden

 

 

 

 Eleven kan forklare sammenhænge  mellem naturfag og samfundsmæssige  problemstillinger og  udviklingsmuligheder

 

 Kommunikation

 Eleven kan  kommunikere om  naturfaglige forhold  med biologi

 Eleven kan kommunikere om naturfag  ved brug af egnede medier

 

 

Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev