De ferske vandes kulturhistorie i Danmark

I dag er der over 120.000 søer og 64.000 km vandløb i Danmark - tidligere var der betydeligt flere, men 1800- og 1900-tallets kraftige drænings- og landvindingsindsats reducerede i voldsom grad omfanget af vådområder i landet. Ferskvand har gennem hele historien spillet en fundamental rolle som drikkevand, i den daglige husholdning og som element i erhvervsmæssig produktion, hvad enten det er fiskeri, landbrug eller industri. I dag er vores brug af søer og vandløb i høj grad af rekreativ art. Sådan var det ikke tidligere, hvor vådområderne var en vigtig ressource.

Tidligere var Danmark langt mere domineret af vandområder - men op gennem 1800-, og 1900-tallet blev talrige søer og vandhuller drænet og bække lagt i rør. 
 

De ferske vandes kulturhistorie

"De ferske vandes kulturhistorie". 405 s. Stort format. ISBN nr. 87-91355-09-5. Kan bestilles i boghandelen eller hos AQUA på tlf 89 21 21 89 eller aqua@fvc.dk
 
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev