Fiskeri

I stenalderen udgjorde de ferske vande et vigtigt livsgrundlag for befolkningen. I søer og vandløb fangede man fisk - gedder, ål, aborrer, suder, brasen, skaller og laksefisk - og jagtede andre dyr, bl.a. bæver og odder. Bopladserne lå derfor ofte i nær kontakt med ferskvandsområderne, hvilket ses gennem talrige fundsteder i landet. Bl.a. ved Åmosen på Sjælland og ved Gudenåen i området ved Mossø og Salten Langsø, hvor der har været en stor koncentration af bopladser.

Også i senere, i middelalderen og 1500-1700-årene, var der et betydeligt fiskeri efter ferskvandsfisk, som man satte højt. På de store godser drev man ikke blot fiskeri efter ferskvandsfisk i søer og vandløb, men producerede også karper og karudser.

Kronen drev i 1600-1700-årene et omfattende ferskvandsfiskeri og den kongelige fiskemester, der styrede fiskeriet, skulle under Frederik 3 (1648-1670) levere ikke mindre end 22 tons ferskvandsfisk årligt til hoffet. Når hoffet var på rejse på Sjælland skulle fiskemesteren følge efter med sine fiskeredskaber, så han altid kunne levere frisk fisk.
 

Ferskvandsfiskeriet svinder hen

I dag står ferskvandsfisk ikke højt på ”familien Danmarks” spiseseddel og ferskvandsfiskeriet spiller en ubetydelig rolle.

Op gennem 1900-tallet blev der stadigt færre erhvervsfiskere og erhvervet omfatter i dag alene produktion af ørreder i dambrug langs jyske vandløb og en lille håndfuld erhvervsfiskere ved enkelte store søer.
 

Dambrugsdrift

Hvornår og hvordan opdræt af fisk i dambrug opstod i Danmark fortoner sig. Men i middelalderen, hvor ferskvandsfisk spillede en stor rolle i husholdningen, støder vi på de første kilder, der beskriver "fiskedamme".

I slutningen af 1500-tallet blev karpen introduceret af Peder Oxe på Gisselfeld gods, og snart blev karpen en populær fisk i de højere kredse. Dambrugsdriften med karper og karudser vandt i de følgende århundreder frem på de store godser - også hos kongen. I løbet af 1600-tallet udviklede det kongelige dambrug på Nordsjælland til at være landets største.

I slutningen af 1700-tallet og gennem 1800-tallet svandt karpe- og karudsedambruget hen på grund af faldende efterspørgsel.

Til gengæld så et helt nyt dambrugssystem dagens lys i slutningen af 1800-tallet : ørreddambruget. Langs især jyske vandløb blev der op gennem 1900-tallet etableret talrige dambrug med regnbueørreder. På sit højeste - i slutningen af 1960'erne - var der 800 dambrug, hvis drift påvirkede miljøet i vandløbene. Stadig større miljøkrav til dambrugene reducerede antallet voldsomt. I dag er dambrugserhvervet nået langt med at producere på en miljøforsvarlig måde og med det traditionelle erhvervsfiskeris krise spåes akvakulturerhvervet store fremtidsmuligheder.
 

De ferske vandes kulturhistorie

"De ferske vandes kulturhistorie". 405 s. Stort format. ISBN nr. 87-91355-09-5. Kan bestilles i boghandelen eller hos AQUA på tlf 89 21 21 89 eller aqua@fvc.dk
 
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev