De ferske vande som motiv

Mange forfattere og malere har ladet sig inspirere af det blide danske landskab med dets søer og vandløb - hvad enten de har skildret konkrete vandløb og søer eller har brugt dem som motiv i mere abstrakt henseende, som billeder på dybere eksistentialistiske problemstillinger.

Inden for malerkunsten tog landskabsmaleriet fart med den kendte maler og professor ved Kunstakademiet i København, C. W. Eckersberg (1783-1853) , som indskærpede sine elever at drage ud i naturen for dér at tegne og male, hvad de så. For guldaldermalere som J.Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, Jørgen Sonne og Dankvart Dreyer blev det til fine skildringer af partier med søer.

I første fase var det de sjællandske søer, der blev malet, men i takt med at forfattere og malere i løbet af 1800-tallet fik øjnene op for den storslåede natur i det ”mørke Jylland” kom skildringer af jyske landskaber med. Der var nu skabt en tradition for landskabsmaleri, hvor også søer og vandløb indgik som motiv – bl.a. hos malere som Th. Phillipsen, L.A.Ring, Albert Gottschalk og Chr. Zacho.
 

Digterne besynger søerne og vandløbene

Også forfattere har brugt sø og å i deres forfatterskab. Kendt er f.eks. H.C.Andersens skildring af Odense Å, Himmelbjergegnen og Gudenåen og Jeppe Aakjærs besyngelse af Karup Å. Men også forfattere som J.P.Jacobsen, Johannes Jørgensen, Martin A. Hansen og Johannes V. Jensen har brugt sø og å som motiv i mere symbolsk betydning.

Johannes V. Jensen reflekterede f.eks. over erindringens væsen og om barndommens å hedder det: …Aldrig nogensinde var Sommerdagen saa sommerlig, Vandspejlet i Aaen, hvori Himlen og Skyerne laa, saa blaat, aldrig siden var Duften saa nær, af Dynd og Vand, Planter og honningsød Luft; det var Livet selv der blev født paa en eneste Dag. Ja her, ved Bredden af en uforglemmelig Aa, blev Verden til”. (Ved Livets Bred, 1925).
 

De ferske vandes kulturhistorie

"De ferske vandes kulturhistorie". 405 s. Stort format. ISBN nr. 87-91355-09-5. Kan bestilles i boghandelen eller hos AQUA på tlf 89 21 21 89 eller aqua@fvc.dk
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev