Administrative grænser følger vandløb

Tidligere var Danmark i langt højere grad præget af søer, vandløb, moser og sumpede områder end i dag, hvor det drænede og "velordnede" landskab præger billedet. Af samme grund har søer og ikke mindst vandløb haft betydning for den administrative inddeling af Danmark.

I landskabet udgjorde søerne og vandløbene naturlige grænser, som det også faldt naturligt at bruge administrativt.

Mest kendt er vel Kongeås grænsedeling mellem Danmark og Tyskland, men også ejerlavsgrænser, herredsgrænser, sognegrænser og kommune- og amtsgrænser følger i talrige tilfælde søers og vandløbs forløb.
 

Dialekter

På samme måde har store vandløb i nogle tilfælde haft indflydelse på dialekters udbredelse og har nogle steder dannet dialektgrænser. Gudenåen, Skjern Å, Kongeå-Ribe Å og Odense Å danner på dele af deres forløb grænse mellem dialekter.

Tit falder de sproglige grænser sammen med, at vandløbet også har dannet administrativt skel, f.eks. sogne- eller kommuneskel. Gudenåen er det vandløb, hvor der er registreret flest tilfælde af et eller andet sprogligt træk, som afgrænses af åen.

De danske søer har til gengæld ikke på samme måde fungeret som dialektgrænse. Faktisk er det kun Furesø-Mølleå og Mossø-Gudenåen, som har dannet dialektgrænse.
 

De ferske vandes kulturhistorie

"De ferske vandes kulturhistorie". 405 s. Stort format. ISBN nr. 87-91355-09-5. Kan bestilles i boghandelen eller hos AQUA på tlf 89 21 21 89 eller aqua@fvc.dk
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev